Menu

Bezbarierová knihovna

25. 7. 2019 - Archivy
Bezbarierová knihovna

Stránky bezbarierova.knihovna.cz se věnovaly problematice bezbariérového přístupu do knihoven.

Web Bezbariérové knihovny.cz vznikl jako rozcestník a podpora studentského projektu v rámci Aplikačního semináře KISK v rámci mgr. studia. Původní realizační tým: Hubatková Selucká – Babirádové – Rousková – Klučínová se v letech 2010-2012 podílel na otevření otázek přístupnosti knihovne pro lidi s mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postižením. Po navázání spolupráce s odborníky na danou problematiku z knihoven i mimo ni a po ukončení aplikačního semináře i studia zůstala z původní sestavy u projektu jen Helena Hubatková Selucká a projekt se přetransformoval do odborné sekce SKIP. Od roku 2013 jako Sekce služeb osobám se specifickými potřebami, od roku 2019 pod kratším názvem Bezbariérové knihovny.

Webové stránky byly přesunuty na adresu: https://www.skipcr.cz/odborne-organy/bezbarierove_knihovny

Řešení problémů

Štítky: