Menu

e:Citace

23. 10. 2020 - Archivy
e:Citace

Již dříve archivováno (2015 pomocí HTTrack3.47).

Původní popisek

Informace o projektu

Projekt e:Citace vznikl v rámci předmětu Aplikační seminář na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Hlavním cílem projektu je osvěta v oblasti citační gramotnosti na základě aktualizované verze normy ČSN ISO 690 mezi studenty Masarykovy univerzity a knihovníky. V rámci projektu vzniká e-learningový kurz a metodické materiály, dále uspořádáme několik interaktivních workshopů a v neposlední řadě vás seznámíme s novinkami v normě ČSN ISO 690.

Hlavní výstupy projektu

Poradna e:citace na Facebooku

https://www.facebook.com/pages/E-Citace/234158816646277
https://www.facebook.com/pages/E-Citace/234158816646277

Citační kurz

již není dostupný

Metodické materiály